Želite nas kontaktirati? +387 33 640 300 +387 61 70 13 70 info@bts.ba

JP Autoceste FBiH - Novi WEB

JP Autoceste FBiH

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar registrovano je u Općinskom sudu u Mostaru, pod brojem: Tt-O-852/10, dana 28. 10. 2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1. 7. 2010. godine) na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.

about us image

Nakon dugogodišnje saradnje sa zadovoljstvom predstavljamo novu web stranicu JP Autoceste FBiH koju smo na obostrano zadovoljstvo pustili online.

  • Klijent JP Autoceste FBiH
  • Datum 01 Septembar 2017
  • Tehnologije Dizajn, HTML, CSS, Javascript, Ajax, jQuery, CMS
about us image

Da li imate dodatnih pitanja?

Pozovite naš centar za podršku za više detalja

Telefon: +387 33 640 300