OutCom – Novi WEB

Sa zadovoljstvom predstavljamo novu web stranicu kompanije OutCom d.o.o.

OutCom d.o.o je telekomunikacijska kompanija koja se uspješno bavi projektovanjem, instalacijom, integracijom i puštanjem u rad telekomunikacijske opreme. Stručni tim firme OutCom d.o.o posjeduje veliko iskustvo u kvalitetnoj i efikasnoj realizaciji integracijskih projekata, što je već prepoznato od strane naših kupaca.

Kompanija posjeduje kompetencije u projektovanju mrežnih sistema i izradi projektnih dokumentacija, transportu i instalacijama opreme na lokacijama, ispitivanju i puštanju u rad telekomunikacionih uredaja te usluga 24/7 održavanja i nadzora nad telekomunikacionim mrežama.

Pogledajte novu web stranicu na www.outcom.ba