JP Autoceste FBiH

Nakon dugogodišnje saradnje sa zadovoljstvom predstavljamo novu web stranicu JP Autoceste FBiH koju smo na obostrano zadovoljstvo pustili online.

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar registrovano je u Općinskom sudu u Mostaru, pod brojem: Tt-O-852/10, dana 28. 10. 2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1. 7. 2010. godine) na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.