Advokatski ured Tkalčić-Đulić, Prebanić, Rizvić i Jusufbašić-Goloman

Sa zadovoljstvom predstavljamo novu web stranicu advokatske kancelarije Tkalčić-Đulić, Prebanić, Rizvić i Jusufbašić-Goloman koju smo na obostrano pustili online.

Danas Ured ima pet advokata, advokatske saradnike i advokatske pripravnike, a uskoro se očekuje i njegovo proširenje. Ovo Ured čini jednim od većih ureda specijaliziranih za pravne usluge iz oblasti privrednog i građanskog prava na pravnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Uža specijalizacija Ureda su usluge iz oblasti korporativnog prava, M&A transakcija, bankarstva, privatizacije, konkurencijskog prava, radnog prava, energetskog sektora i telekomunikacija, te sporovi pred sudovima i druge vezane oblasti prava, sa kojima je stekao nedvojbenu reputaciju kod stranih i domaćih klijenata.