Uspješna suradnja nastavlja – JP autoceste fbih

U toku šest godina dugu i uspješnu suradnju s JP Autoceste FBiH, JP zadužen za autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine, BetaTelStudio D.o.o. potpisala okvirni sporazum o suradnji nastavak u trajanju od tri godine.